Dansk Sejlunion

Sommercamp i Korsør Sejlklub er aflyst pga. for få tilmeldte